دوره ی هدف گذاری و برنامه ریزی
100%
تخفیف

دوره جامع آموزش هدف گذاری و برنامه ریزی اسمارت

اهداف این دوره چیه ؟ داشتن یک هدف برای نویسنده شدن! یادگیری نوشتن یک برنامه ی بلند مدت! یادگیری نوشتن…
299000 – رایگان!